Päiväkoti NorlandiaTaapero

Norlandia Taapero on yksi Sundsbergin alueen päiväkodeistamme. Aukioloaika 7-17- Mikäli tarvitsette hoitoa muina aikoina, ole yhteydessä päiväkodin johtajaan.

Norlandia Taaperossa omahoitajuus sekä toiminta pienryhmissä ovat päiväkodin kantavia toimintatapoja. Henkilökunta on sitoutunut omahoitajuuteen ja se koetaan mielekkäänä toimintatapana. Minun päiväni sovellukseen henkilökunta lisää aktiivisesti kuvia lasten päivästä. Kodinomaisissa tiloissa on pienten lasten turvallista totutella päiväkoti-elämään. Henkilökunta on ammattitaitoista sekä sitoutunutta.  Kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa on avointa sekä perheiden toiveita huomioivaa.

Sundsbergin alueen kolme päiväkotia tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään mm. avustaen toisiaan, järjestäen yhteistä päivähoitoa päivystysaikana sekä toimien yhteisissä tapahtumissa. Päiväkodit ja niiden henkilökunta kokevat tämän vahvuudeksi, että alueella on saman yrityksen päiväkoteja vierekkäin.

Norlandia Taaperon henkilökunta on kouluttautunut Metsämörri-ohjaajiksi. Kaikki päiväkodin lapset lähes käyvät viikoittain lähimetsässä Metsämörri-retkillä ympäri vuoden. Retkillä tutkitaan ja ihmetellään yhdessä luonnonilmiöitä sekä eläimiä. Usealle lapselle Metsämörri-retki on viikon kohokohta.

Marraskuussa 2017 Norlandia Taaperolle myönnettiin Meillä on Metsämörri-laatutunnustus säännöllisestä ja laadukkaasta Metsämörri-toiminnasta. Laatutunnusjärjestelmää ylläpitävät Suomen Latu ja Finlands Svenska Idrott, yhteistyössä Metsämörriohjaajat ry:n ja Luonnossa kotonaan ry:n kanssa.