Moomin Language School

Tenava-Taaperossa toimii nyt toista vuotta Moomin Language School. Tällä hetkellä ryhmässä on 4-5vuotiaita innokkaita lapsia.

Lapsellanne on ainutlaatuinen tilaisuus osallistua digitaaliseen kielikylpyyn päiväkodissa. Olemme käynnistäneet yhteistyön lasten kieltenoppimiseen erikoistuneen Moomin Language Schoolin kanssa. Tavoitteena on auttaa lapsia rakentamaan vahva pohja tulevaa varten, jotta heillä on avaimet hyvään koulumenestykseen. Kielikylpykieli on englanti.

Miksi kieltenoppiminen pitäisi aloittaa päiväkodissa?

Tutkimukset osoittavat, että paras aika kieltenoppimiseen on pienillä lapsilla jolloin heillä on luontainen kiinnostus ja omaksumiskyky kieliä kohtaan. Moomin Language School on kehitetty Suomessa, suunnattu erityisesti päiväkoti-ikäisille lapsille ja tuotettu yhteistyössä kieltenopettajien, varhaiskasvatusasiantuntijoiden, lasten ja vanhempien kanssa. Palvelun taustalla on yli 25 vuotta kokemusta digitaalisesta kieltenoppimisesta.

Miten lapsesi hyötyy tulevaisuudessa?

Varhaisen kieltenoppimisen on todettu vaikuttavan hyvin laajasti lapsen kehitykseen. On osoitettu, että vieraisiin kieliin tutustuminen nopeuttaa lasten kieltenoppimista, parantaa heidän äidinkielen taitojaan ja kehittää myös muita valmiuksia. Positiiviset vaikutukset näkyvät myöhemmin keskivertoa paremmissa oppimistuloksissa, keskittymiskyvyssä, sosiaalisissa taidoissa ja hyvässä itsetunnossa. Näillä eväillä lapsi menestyy hyvin koulussa ja myöhemmin kansainvälisessä maailmassa.

Laatupalkittu metodi!

Kieltenoppiminen vaatii sitoutumista ja kestää usein vuosia jotta uusi kieli kehittyy riittävän vahvaksi. Moomin Language School perustuu kielikylpymetodiin, jossa lapsi oppii uuden kielen leikin kautta tutussa ja turvallisessa ympäristössä päivittäin ja usean vuoden ajan. Digitaalisuus tehostaa tutkitusti oppimista ja tekee palvelusta ainutlaatuisen. Pedagogiseen opetussuunnitelmaan perustuvan oppimispelin avulla kehittyvät myös muut taidot kuten ajanhallinta, muisti, visuaalinen hahmotuskyky, matemaattinen ajattelu ja digitaaliset taidot. Henkilökohtaista oppimispeliä pelataan enintään 15 minuuttia päivässä jolloin aikaa jää runsaasti muulle tekemiselle. Palvelu on suomalaisen eEemeli-laatupalkinnon voittaja.

Palvelun sisältö

Moomin Language School on joustava kokonaisuus digitaalisuutta, itsenäistä oppimista ja yhdessä oppimista lapselle tutussa ympäristössä. Palvelu sisältää jokaiselle lapselle henkilökohtaisen oppimispelin, uuden oppimissisällön joka arkipäivä neljän vuoden ajan ja leikkituokiot joiden aikana uutta kieltä opitaan yhdessä muiden lasten kanssa oman päiväkodin opettajan ohjaamana.

Tässä linkki esittelyvideoon, joka on kuvattu meidän Tenava-Taaperossa keväällä 2017. Lapsilla oli ikimuistoinen päivä kuvauksia tehdessä.

https://www.youtube.com/watch?v=IXje22AAS4k&sns=em

https://www.youtube.com/watch?v=slzdvS3h7A0